Din marketing strategi er din bibel

Marketing Bureau Marketing strategi
Visualiser din fremgang med en marketing strategi
Din markedsføringsstrategi skal sikre vækst for din virksomhed. Det er den der skal pejle vejen for, hvordan din virksomhed får flere kunder i fremtiden. Din strategi er altså din rutevejledning for, hvordan du skal opnå dine givne målsætninger, gennem diverse marketing aktiviteter.
N
Det giver dig det fornødne overblik
N
Du vil kende dine styrker og svagheder
N
Du kan ressource allokere langt bedre
Din markedsføringsstrategi vil være den længerevarende plan, for din kontinuerlige vækst. I din strategi, skal du skabe din value proposition og dine USP’er, som skal være synlige i de aktiviteter du vil udføre, for at skabe den ønskede vækst. Det hele handler om, at resource allokere og om at planlægge hvor dit fokus skal være.

Hvorfor er det vigtigt med en marketing strategi?

Har du ikke styr på din målsætning eller strategi, vil du ikke have overblikket over, hvad der vil få din virksomhed til at vokse. Din strategi vil hjælpe dig til at forstå dit marked og hvordan du er positioneret.

Efterhånden som tiden går, vil du få opbygget data som du kan gennemgå, for at analysere og vurdere hvordan din virksomhed kan optimere på diverse parametre.

Denne data, vil med fordel kunne opdeles i KPI’er, også kaldet Key Performance Indicators, som vil vise dig, hvor du fremadrettet skal gøre en ekstra indsats. Et eksempel på en KPI, kan være omkostningen ved at have en vare liggende på lager, hvilket f.eks. er relevant at vide for et supermarked. Dette vil indikere, hvor meget et lager vil koste, mod hvor meget et lager vil give i profit. Denne KPI vil gøre det muligt for supermarkedet at måle og monitorere, hvornår man tjener flest penge på sit lager, samt hvilke varer der har højest afkast.

Hvad skal din marketing strategi indeholde?

Det vigtigste du skal udvinde med din marketing strategi, er hvilket publikum der skal være modtager af dine ydelser. Det er her du skal definere, hvilke målgrupper der er relevante, for dine specifikke produkter eller ydelser. Her vil du typisk opdele i demografi, interesser, eller lokationer, hvor chancerne for konvertering kan øges, når målgrupperne bliver eksponeret for dine aktiviteter og ydelser.

Ram din målgruppe på den rigtige måde

Når du skal ramme dine målgrupper, er det vigtigt at du får defineret dine USP’er (Unique Selling Points) og din value proposition (hvilken værdi du tilfører kunden). Det er her du får fastslået præcis hvorfor du er bedre end dine konkurrenter, samt hvilken værdi du kan tilbyde. 

Kommer du igennem med dette budskab til din målgruppe, vil du kunne øge chancerne for, at få konverteret den eksponerede målgruppe til kunder.

Hvordan laver jeg min marketing strategi?

Skemalæg dine målsætninger og dine USP’er/ value proposition. Det er nemlig på baggrund af disse, at du skal skabe din strategi.

Hav styr på hvem du vil ramme med din marketing

Definér dine målgrupper, så du kender modtagerne af din marketing. Dette vil hjælpe dig med, at vide hvordan du skal allokere dine ressourcer på de forskellige marketing aktiviteter.

Opsæt succeskriterier for din marketing

Opsæt relevante KPI’er, der passer til dine succeskriterier. Dette vil hjælpe dig med at overskueliggøre den rette information, som vil vise dig hvilke parametre du skal optimere på.
Lad os hjælpe dig med din marketing strategi

Marketing Advisor hjælper dig med at opnå dine mål på længere sigt. Vi er eksperter i opsætning af markedsføringsstrategier, der opbygger og styrker din position på markedet, i en konkurrencepræget hverdag. Vi tager hånd om dine USP’er og value proposition og sørger for, at dette blive en vigtig brik i din daglige markedsføring.

Vores løsninger
Vi hjælper din virksomhed, med at få en 360 graders løsning, der dækker tre essentielle behov: synlighed, tilgængelighed og brandværdi.
Vi hjælper dig med at udnytte det potentiale, som vi ved din virksomhed besidder.
SEM
Content Marketing
Webshop
SoMe
Remarketing
Marketing strategi
Influencer
Affiliate Marketing