Få mere tid til det som du er god til! Få håndteret SoMe – dine sociale profiler

Med håndtering af dine sociale profiler er du sikker på, at dit brand stemmer overens hele vejen rundt.

At holde alle dine SoMe opdateret ensartet kan hurtigt blive en ressourcekrævende opgave. Outsourcing af dine sociale profiler frigiver derfor dyrebar tid, som du f.eks. kan bruge til at skabe omsætning.

3 gode grunde til at få håndteret sine sociale profiler

Få en optimal brandværdi med aktivitet på dine sociale profiler

Få håndteret dine sociale profiler og få mere tid i dagligdagen

flere henvendelser gennem dine sociale profiler

Hvorfor er det en god ide af få håndteret sine sociale profiler?

Med professionel håndtering sikrer du samtidigt flest mulige henvendelser gennem de sociale platforme på baggrund af analysearbejder og erfaring på området.

Undersøgelser viser, at 78% af danske virksomheder er på Facebook, 59% er på LinkedIn og 19% er på Twitter samt YouTube. Denne udvikling er sket indenfor de seneste år og ser kun fremgang. Dette betyder, at de sociale medier i stigende grad vil influere de danske virksomheder. Tilmed betyder det også, at virksomhederne i stigende grad skal bruge tid på sociale medier.

Det er her håndtering af sociale profiler kommer ind i billedet. For virksomheder som ikke har hele afdelinger eller ansatte til at varetage denne post, er dette en ressourcekrævende arbejdsopgave, hvor afkastet er svært at måle.

Arbejdsprocessen ved håndtering af sociale profiler

Analyse af virksomhed

Komplet analyse af virksomhed, hjemmeside, sociale profiler m.m. Dette bruges som grundlag for videre arbejde.

Optimering af sociale profiler

På baggrund af analysen igangsættes arbejdet, hvor samtlige sociale profiler optimeres i forhold til virksomheden og hjemmesiden.

Løbende evaluering og optimering

Der vil løbende blive evalueret og optimeret således, at de sociale profiler altid afspejler virksomheden bedst muligt.

Håndtering af sociale profiler er med til at øge salgspotentialet

Vi tilbyder en komplet analyse af din virksomhed, hjemmeside samt tilhørende sociale profiler, hvorefter vi tager hånd om profilerne, så de stemmer overens med virksomheden.

Vi udformer løbende opslag af samme karakter som din virksomhed. Dette er med henblik på at give din virksomhed et ensartet udtryk og øge salgspotentialet.

Din vej til succes starter her

Ønsker du at din virksomhed får endnu større succes?