Hvad er Pricerunner?

Webshop Pricerunner

Pricerunner er en platform, der sammenligner produkter og ydelser fra mange forskellige butikker og online shops, rundt omkring i Danmark.

Der findes mange forskellige kategorier som du kan være synlig under, blandt andet elektronik, tøj, skønhed, helse og sport. Pricerunner selv, har flere millioner besøgende om måneden, der søger og scanner de mange kategorier, efter de produkter som den informationssøgende leder efter. Har du en online shop, der sælger produkter og vil du have mere synlighed på disse, så skal du være fremtrædende på Pricerunner. Dette giver dig mulighed for, at konkurrere med andre virksomheder om pris, anmeldelser, fragt og tilbud. Dermed bliver det muligt at kæmpe om de købeklare kunder. Det vigtigste er, at det giver dig synlighed for de kunder, der allerede har startet deres købsrejse. Det vil sige at de informationssøgende, som finder dig via Pricerunner, har større chance for at blive til et konverteret salg, da de med stor sandsynlighed allerede er forbi den første beslutningsfase.

Hvordan virker Pricerunner?

Pricerunner har et søgemaskine system, der viser relevante produkter for den informationssøgende bruger.

Søgebaseret

Resultaterne er baseret på hvor godt du har optimeret dine tekster, anmeldelser, priser og fragt. Det handler altså, som på andre søgemaskiner, om at komme med relevante søgeord og emner i dine produktbeskrivelser, så det er netop dine resultater de informationssøgende får vist.

Øget synlighed

Du kan også skabe synlighed omkring dine produkter ved at annoncere på Pricerunner. Det foregår gennem displayannoncer, der i forskellige størrelser fremhæver dine produkter.

Annoncering

Der findes fire forskellige typer af annoncer, nemlig leaderboard, medium rectangle, mobile banner og half page. Her vil leaderboard og mobil annoncerne blive vist i den liste, der kommer frem når den informationssøgende bruger søgefunktionen på Pricerunner. Medium rectangle og half page, bliver vist i bunden af søgeresultaterne.

Pricerunner laver selv løbende undersøgelser, omkring trafik og forbrugere på deres egen hjemmeside. Blandt de nøgletal de finder, indgår blandt andet hvem der køber, hvad de køber og hvor meget de køber for.

Hvem er forbrugerne på Pricerunner?

Det giver blandt andet den vigtige information, at den gennemsnitlige køber på pricerunner oftest leder efter dyrere produkter, og særligt bruger platformen til køb af tøj, bøger og elektronik, og aldersmæssigt er over 35 år.

Tænker du, at dine kunder indgår i præcis denne målgruppe, kan det godt betale sig at være synlig på Pricerunner og det kan Marketing Advisor hjælpe dig med.
Vi sørger for at du altid får de rigtige kunder ind på din shop, så du oplever en højere konverteringsrate på dine besøgende fra Pricerunner. Kontakt os til en uforpligtende samtale, så finder vi i fællesskab frem til den løsning, der bedst muligt passer til netop din målsætning.

Marketing Advisor hjælper dig med Pricerunner annoncering
Tænker du, at dine kunder indgår i præcis denne målgruppe, kan det godt betale sig at være synlig på Pricerunner og det kan Marketing Advisor hjælpe dig med. Vi sørger for at du altid får de rigtige kunder ind på din shop, så du oplever en højere konverteringsrate på dine besøgende fra Pricerunner. Kontakt os til en uforpligtende samtale, så finder vi i fællesskab frem til den løsning, der bedst muligt passer til netop din målsætning.
Vores løsninger
Vi hjælper din virksomhed, med at få en 360 graders løsning, der dækker tre essentielle behov: synlighed, tilgængelighed og brandværdi.
Vi hjælper dig med at udnytte det potentiale, som vi ved din virksomhed besidder.
SEM
Content Marketing
Webshop
SoMe
Remarketing

Marketingstrategi

Influencer
Affiliate Marketing