Indlæg skrevet d.

29. juni 2018

Arbejdsprocessen ved udvikling og opsætning af sporing og tracking marketing

Evaluering og optimering af resultater, er fordelene ved sporing/tracking

Sporing/tracking af hvem dine kunder er, hvor de kommer fra og hvad deres præferencer er, bør altid være i relation med den overordnede målsætning. Med et mål for sin sporing, kan man benytte den data som er tilgængelig, produktivt og optimere i forhold til målet.

Sporing/tracking er i mange tilfælde det altafgørende parameter i forhold til en succesfuld marketing kampagne. Det giver en mulighed for at kunne identificere målgruppen, præferencer, geografiske og demografiske forhold m.m. Dette skaber mulighed for at skræddersy kampagnen yderligere og opnå det bedst mulige resultat.

Nedenfor ses arbejdsprocessen ved opstart af sporing/tracking:

Udvælgelse af sporing
På baggrund af virksomheden og målsætningen, udvælges hvilke former for sporing, som der skal gøres brug af, altså tracking marketing.

Opsætning af sporing
Den udvalgte sporing sættes op og testes. Dette sikrer at resultatet er fyldestgørende.

Evaluering af resultater
Efter kort tid, kan adfærdsmønstre afkodes ud fra resultaterne. Disse resultater evalueres og skaber mulighed for optimeringsprocessen.

Optimering af kampagne
På baggrund af evalueringsprocessen, kan der foretages optimering af din markedsføring. 

Rapportering
Ved optimering eller ændringer af kampagnen, underrettes kunden herom. På den måde, bibeholder du overblikket over kampagnen og dens resultater.

Indlæg: 1 af 3

Ved du hvor dine kunder kommer fra?

Indlæg: 2 af 3

Sporing/tracking “Før” og “Efter”

Indlæg: 3 af 3

Arbejdsprocessen ved udvikling og opsætning af sporing/tracking

Ønsker du at blive klogere på online markedsføring?

Følg os på de sociale medier og se når vi kommer med gode råd til online markedsføring.

Din vej til succes starter her

Ønsker du at din virksomhed får endnu større succes?