Sælg dine produkter på Google Shopping

Med Google Shopping øger du din webshops synlighed og trafik samt dine muligheder for øget salg og omsætning.

Med Google Shopping kommer du et skridt foran de andre webshops på Google, idet du placerer dine produkter i toppen af relevante søgninger. Her vil både billeder, pris og beskrivelser af dine produkter blive vist sammen med et direkte link til din webshop. Google Shopping er med andre ord en direkte mulighed for at præge dine kunder til at vælge netop dit produkt.

3 gode grunde til at vælge Google Shopping

Øg trafikken til din webshop samt dit salg og omsætning

Få præsenteret dine produkter direkte på Google og i toppen

Opnå en større og mere præcis synlighed på dine produkter

Hvordan fungerer Google Shopping?

Hvis man ønsker mere aktivitet og salg på sin webshop, er Google Shopping et oplagt redskab at bruge.

Google Shopping fungerer på den måde, at Google Merchant Center og Google AdWords arbejder sammen om, at vise de mest relevante produkter ud fra en vilkårlig produkt søgning.

Google Shopping differentiere sig fra traditionelle tekstannoncer, fordi det ikke er bygget op omkring keywords, men derimod omkring selve annonce opbygningen, din hjemmeside, dit bud på AdWords og derfra beslutter sig om du skal have en topplacering i Google Shopping. Google Shopping, kan drage lignende paralleller til SEO.

Ikke nok med at Google Shopping øger din synlighed, øger det også dine muligheder for trafik på din webshop samt dine muligheder for salg.

Sådan skaber vi succes med Google Shopping

Opbygning og optimering

Annonce opbygning og optimering – Som indeholder produktdata, produktbilleder og pris.

Bud strategi

Bud – Der findes mange succesfulde måder, at lave sin bud på. Det kan være meget kompleks, at lave en bud strategi. Vi ønsker derfor altid, at hjælpe vores kunder med at opnå det bedste resultat med deres bud.

Overvågning af kampagne

Tracking og optimering – Det er et succeskriterie at holde sin kampagne under skarp overvågning, for at opnå det bedst mulige resultat og gå fra at have en god kampagne til, at have en formidabel kampagne.

Din vej til succes starter her

Ønsker du at din virksomhed får endnu større succes?